Cennik – informacje ogólne

Wiemy, jak ważna i przydatna jest wiedza w zakresie kosztów usług, oferowanych w naszym biurze detektywistycznym. Dlatego w opisie, pod każdą usługą zawarliśmy przybliżony jej koszt. Oszacowanie ostatecznej ceny zlecenia jest jednak możliwe dopiero po rozmowie z klientem i zapoznaniu się z zakresem problemu. Dzieje się tak ze względu na konieczność oszacowania niezbędnej liczby godzin pracy nad zleceniem, wyboru rodzaju działań operacyjno-wywiadowczych, jaki i określenie potrzeby użycia ponad standardowego, specjalistycznego sprzętu.

Jako nasz klient możesz jednak być pewien, że nasze działania są zawsze nastawione na wynik.

Nie prowadzimy jałowych obserwacji, nie marnujemy czasu i nie nadwyrężamy Twojego zaufania.

Wykorzystujemy wszystkie dostępne tradycyjne, jak i nowoczesne metody operacyjne. W naszej codziennej pracy wspieramy się zaawansowaną technologią, w tym także obserwacją własnymi, profesjonalnymi dronami. Nie oszczędzamy na sprzęcie, dzięki któremu czas świadczonej usługi skraca się i ogranicza koszty ponoszone przez Ciebie.

Pokaż więcej

Ile kosztuje detektyw specjalizujący się w sprawach rodzinnych?

W sprawach prywatnych działalność detektywistyczna sprowadza się zazwyczaj do obserwacji i wywiadu środowiskowego. Może ona dotyczyć małżonków lub partnerów podejrzanych o niewierność czy dorastającego dziecka, zadającego się z nieodpowiednimi osobami. Bywa jednak, że przedmiotem działań detektywa są sprawy o podłożu kryminalnym. Dlatego, to, ile zapłacimy za jego pracę, wynika przede wszystkim z ilości godzin poświęconych na obserwację i wyboru metody działań operacyjno-wywiadowczych.

Gdy sprawa jest stosunkowo łatwa, czyli znane jest miejsce i czas, w którym dochodzi do aktów niewierności, obserwacja może być ograniczona do 16 godzin.

W sytuacjach, gdy warunki są trudniejsze, sprzyjają dekonspiracji lub wymagają zebrania dobrej jakości materiału dowodowego wykorzystywanego w sądzie przy sprawach rozwodowych czy alimentacyjnych, liczba godzin pracy detektywa wzrasta w stosunku do standardowo przyjętego pakietu, a tym samym zmienia się kwota zlecenia. Na ostateczną cenę usługi mogą mieć też wpływ zdarzenia nadzwyczajne, np. kiedy figurant podczas obserwacji wyjeżdża poza miasto z inną osobą, meldując się w hotelu, a sytuacja wskazuje na możliwość zebrania stosownego materiału dowodowego. Wówczas Zleceniodawca podejmuje decyzję, czy pokryje dodatkowe koszty wyjazdu i zakwaterowania w tym samym hotelu przez Detektywa...

W przypadku obserwacji trwającej powyżej 30 godzin, udzielamy bonifikaty.

Oprócz działań obserwacyjnych, detektyw może podjąć się pracy mającej na celu odnalezienie mienia, ustalenie stanu majątkowego, wykazanie posiadanych nieruchomości i ruchomości. Inaczej jest także wyceniany czas pracy detektywa, zajmującego się poszukiwaniem osób lub realizacją działań operacyjno-wywiadowczych w sprawach karnych.

Pokaż więcej

Ile kosztuje detektyw specjalizujący się w sprawach gospodarczych?

Koszt usługi dotyczącej spraw gospodarczych zależy od potrzebnego nakładu czasu pracy oraz wymogów dotyczących poziomu wiedzy i przygotowania detektywa. Najwyższe ceny dotyczą wywiadu gospodarczego z uwagi na fakt, iż detektyw musi wykazać się szeroką wiedzą w tym zakresie i wywodzić się ze środowiska biznesowego. Im większy jest badany podmiot, tym więcej czasu i pracy potrzebne jest przy zebraniu informacji.

W sprawach biznesowych częste są także ustalenia majątkowe, których koszt jest podobny jak w sprawach prywatnych.

Niejednokrotnie działania obejmują sprawdzenie pomieszczeń pod kątem urządzeń rejestrujących dźwięk (podsłuchy) lub obraz (mikrokamery). W podobny sposób sprawdzane są pojazdy, telefony, komputery, urządzenia mobilne. Koszty takich badań nie są zazwyczaj wysokie, stanowią jednak inwestycję w bezpieczeństwo własne oraz firmy. Detektyw specjalizujący się w informatyce dochodzeniowej, jest członkiem naszego zespołu i służy pomocą w weryfikacji, czy na urządzeniach nie zainstalowano programów szpiegujących.

Pokaż więcej

Ile kosztuje profesjonalna ochrona osobista?

Cena usługi ochrony osobistej to bardzo obszerna kwestia. Na stawkę, którą zapłaci ostatecznie klient ma wpływ kilka czynników, np.: okres kontraktu (krótki, długoterminowy lub incydentalny, np zabezpieczenie wydarzeń), układ godzinowy 4/8/12/24 h, miejsce i obszar zabezpieczenia – działania, zakres ochrony, oczekiwania zleceniodawcy co do poziomu umiejętności i prezencji agenta ochrony oraz poziom wyposażenia pracownika ochrony (środki przymusu bezpośredniego, broń palna, itp.).

W przypadku usługi incydentalnej (doraźnej) średnia stawka za 1 h ochrony stanowi 150 zł netto dla agenta bez broni palnej i 200–250 zł netto dla agenta z bronią palną. Stawki dla kontraktów długoterminowych są negocjowane indywidualnie z klientem z uwzględnieniem w/w czynników.

Rozliczenia kosztu usług detektywistycznych oraz pozostałych

Nasza kancelaria detektywistyczna oraz biuro ochrony osób i mienia rozpoczyna działania operacyjne po podpisaniu umowy o świadczenie usług detektywistycznych lub ochrony osobistej oraz po otrzymaniu zaliczki w wysokości 75% ustalonej ceny. Po zakończeniu działań pobieramy pozostałe 25% należności i przygotowujemy szczegółowe sprawozdanie z dokumentacją fotograficzną / audio oraz wystawiamy fakturę końcową.

Przykładowy cennik usług detektywistycznych – na skróty

 • Obserwacja osób – 150 zł netto/h
 • Kontrobserwacja – 150 zł netto/h
 • Zdrady – obserwacja, materiał dowodowy – od 4500 zł netto
 • Ustalenie miejsca pracy wskazanej osoby – od 1500 zł netto
 • Ustalenie nieujawnionych źródeł dochodu - od 3000 zł netto
 • Ustalenie adresu zameldowania – 1500 zł netto
 • Ustalenie adresu pobytu osoby na terenie Polski – od 2250 zł netto
 • Ustalenie adresu pobytu osoby na terenie EU – od 4500 zł netto
 • Ustalenie adresu pobytu osoby na terenie świata – od 10 500 zł netto
 • Ustalenie członków rodziny – od 2250 zł netto
 • Ustalenie byłych związków małżeńskich – od 1500 zł netto
 • Ustalenie aktualnego numeru telefonu – od 1500 zł netto
 • Ustalenie właściciela danego numeru – od 1500 zł netto
 • Dostarczenie korespondencji lub przesyłek do rąk własnych (z rejestracją zdarzenia) – cena na terenie Polski od 1500 zł netto
 • Dostarczenie korespondencji lub przesyłek do rąk własnych (z rejestracją zdarzenia) – cena na terenie EU Polski od 3000 zł netto
 • Ustalenie sprawców tworzenia i wysyłania donosów – od 4500 zł netto
 • Porwania rodzicielskie, wskazanie miejsca pobytu dziecka – od 7500 zł netto
 • Poszukiwanie osób zaginionych i ukrywających się – od 7500 zł netto
 • Poszukiwanie osób porwanych – od 30 000 zł netto
 • Porwania dla okupu lub innych celów, negocjacje oraz uwolnienie osoby – od 39 000 zł netto
 • Ustalenie majątku: ruchomości, nieruchomości– 1500 zł netto
 • Ustalenie udziały w spółkach prawa handlowego (powyżej 10%) – 1500 zł netto
 • Ustalenie nieruchomości zbytych w ciągu ostatnich 5 lat na terenie Polski – 1500 zł netto
 • Ustalenie nieujawnionych źródeł przychodów dłużnika poprzez obserwację – od 1500 zł netto
 • Wykrywanie podsłuchów (podsłuchy GSM, podsłuchy radiowe, dyktafony), wykrywanie ukrytych kamer i innych urządzeń rejestrujących obraz, sprawdzenie mieszkań, biur, restauracji pod w/u kątem – od 45 zł netto /m2
 • Pojazdy samochodowe (sprawdzenie fizyczne i techniczne przez detektywa w zakresie urządzeń GPS/GSM oraz urządzeń podsłuchowych) – 1200 zł netto/ 1 pojazd
 • Sprawdzenie telefonu komórkowego przez biegłego specjalistę informatyka pod kątem wykrycia aplikacji monitorujących i szpiegowskich – od 1000 zł netto/szt.
 • Sprawdzenie komputera przez biegłego specjalistę informatyka pod kątem wykrycia oprogramowania monitorującego i szpiegowskiego – od 1000 zł netto/szt.
 • Odzyskiwanie danych z telefonów komórkowych, treści SMS, książka adresowa, historia połączeń – od 1200 zł netto/szt.
 • Odzyskiwanie danych z nośników pamięci oraz komputerów (termin do 7 dni) - od 1800 zł netto/szt.
 • Zabezpieczenie spotkań mające na celu ochronę przed inwigilacją przez osoby niepożądane, badanie pomieszczeń przed spotkaniem, wygłuszenie oraz zabezpieczenie terenu – 3500 zł netto za jeden dzień obsługi technicznej
 • Kontrola pracownika na zwolnieniu L4 – od 2400 zł netto
Pokaż więcej

Cennik usług informatyki śledczej (cyberprzestępczość)

Audyty bezpieczeństwa dla klienta indywidualnego

 • weryfikacja bezpieczeństwa telefonu i komputera (zainstalowane aplikacje, konfiguracja) - 3 do 6 godzin (od 480 do 960 zł netto)

Audyt bezpieczeństwa sieci LAN

 • weryfikacja zabezpieczeń WIFI - 8 godzin (1280 zł netto)
 • wykrywanie złośliwego oprogramowania - 8 godzin (1280 zł netto)
 • weryfikacja sprzętu (zabezpieczenia, konfiguracja, aktualizacje, potencjalne podatności itp) - 8 godzin (1280 zł netto
 • weryfikacja oprogramowania (konfiguracja, przechowywanie kopii zapasowych, aktualizacje itp) - 8 godzin (1280 zł netto)
 • wykrywanie naruszeń bezpieczeństwa - 8 godzin (1280 zł netto)
 • weryfikacja zasad i procedur administracyjnych - od 1 do 3 dni (od 1280 do 3840 zł netto)
 • Testy oparte o socjotechnikę

 • próby nakłaniania do zainstalowania złośliwego oprogramowania - 1 do 2 dni (od 1280 do 2560 zł netto)
 • próby pozyskiwania haseł lub innych poufnych danych - 1 do 2 dni (od 1280 do 2560 zł netto)
 • Analizy powłamaniowe

 • odtwarzanie sposobu włamań - 1 dzień (1280 zł netto)
 • analiza szkód - 1 dzień (1280 zł netto)
 • zalecenia powłamaniowe - 1 dzień (1280 zł netto)
 • Odzyskiwanie danych

 • odzyskiwanie danych z telefonów komórkowych, treści SMS, książka adresowa, historia połączeń - 1 dzień (1280 zł netto)
 • odzyskiwanie danych z nośników pamięci oraz komputerów - 1,5 dnia (1920 zł netto)
Pokaż więcej

Cennik usług Laboratorium detektywistycznego

 • pozyskanie materiału do ekspertyzy przez naszego detektywa- od 1500 zł netto
 • ekspertyza na obecność narkotyków – 500 zł netto
 • ekspertyza na obecność dopalaczy – 500 zł netto
 • ekspertyza na obecność leków psychotropowych i nasennych – 500 zł netto
 • Test DNA na ojcostwo anonimowy – 599 zł brutto
 • Test DNA na ojcostwo anonimowy mikroślady – 759 zł brutto

Oferta dyskretnego pozyskania materiału i wykonania anonimowych testów:

 • Test pokrewieństwa Y-STR – badanie sprawdzające czy dwaj mężczyźni są braćmi, mającymi wspólnego ojca – cena 900 zł brutto
 • Test pokrewieństwa Y-STR – badanie sprawdzające pokrewieństwa pomiędzy męskimi członkami rodziny – cena 900 zł brutto
 • Test pokrewieństwa mt-DNA – badanie sprawdzające czy dwie kobiety są siostrami mającymi wspólną matkę – cena 1790 zł brutto
 • Test pokrewieństwa mt-DNA – badanie pozwalające sprawdzić pokrewieństwo pomiędzy potomstwem danej kobiety– cena 1790 zł brutto
 • Test pokrewieństwa X – STR – badanie sprawdzające czy dwie kobiety są siostrami mającymi wspólnego ojca – cena 1890 zł brutto

Oferta pozyskania materiału i badań dla celów sądowych:

 • Test pokrewieństwa Y-STR - badanie sprawdzające czy dwaj mężczyźni są braćmi, mającymi wspólnego ojca - cena 1980 zł brutto
 • Test pokrewieństwa Y-STR - badanie sprawdzające pokrewieństwa pomiędzy męskimi członkami rodziny- cena 1780 zł brutto
 • Test pokrewieństwa mt-DNA - badanie sprawdzające czy dwie kobiety są siostrami mającymi wspólną matkę - cena 1990 zł
 • Test pokrewieństwa mt-DNA - badanie pozwalające sprawdzić pokrewieństwo pomiędzy potomstwem danej kobiety - cena 1790 zł brutto
 • Test pokrewieństwa X - STR - badanie sprawdzające czy dwie kobiety są siostrami mającymi wspólnego ojca - cena 2080 zł brutto
Pokaż więcej

Cennik usług wykrywania urządzeń inwigilacyjnych

Dojazd do 100 km w cenie usługi. Dojazd powyżej 100 km rozliczany jest 1 zł/km (przejazd liczony w obie strony). W przypadku kilkudniowych kontroli konieczne jest zapewnienie noclegu. Nasz sprzęt i specjalista ds. kontroli, ze względu na największą ilość zleceń znajduje się w Warszawie. Zatem w/u dojazd należy kalkulować ze stolicy. Ostateczna cena usługi zależna jest od specyfiki pomieszczenia. Do wyceny warto dostarczyć rzuty pomieszczeń i zdjęcia. Cena minimalna usługi to 1500 zł brutto. W szczególnych przypadkach możliwość negocjacji ceny (np. w przypadku zakontraktowania cykli kontroli).

 • Wykrywanie - 45-70 zł/m2 brutto
 • Sprawdzenie telefonu pod kątem podsłuchu - 200 zł brutto
 • Sprawdzenie auta - 1200-1900 zł brutto

Cennik usług wynajmu drona z operatorem

Cena usługi wynajmu profesjonalnego drobna DJI Mavic 2 PRO Zoom z operatorem posiadającym uprawnienia do lotów komercyjnych VOLS i BLOS – dronami do 25kg ustalana jest na podstawie ilości godzin najmu dla jednego zlecenia. Podane kwoty są cenami netto za 1 godzinę wynajmu.

 • 1 godz. - 950 zł netto
 • 2 godz. - 750 zł netto
 • 3 godz. - 650 zł netto
 • 4 godz. - 550 zł netto
 • 8 godz. - 450 zł netto
 • 16 godz. - 350 zł netto
 • 24 godz. - 320 zł netto
 • 32 godz. - 310 zł netto
 • 40 godz. - 299 zł netto
 • 48 godz. - 290 zł netto
 • Do w/u cen należny doliczyć ew. koszty dojazdu poza obszar aglomeracji Wrocławskiej:

 • dla usługi przewidzianej do 4h: do 10 km - 0%, do 50 km - 5%, do 100 km - 10%
 • dla usługi przewidzianej na 8h: do 50 km - 0%, do 100 km - 5%, do 200 km - 10%
 • dla usługi przewidzianej na 16h: do 100 km - 0%, do 200 km - 5%, do 350 km - 15%, do 400 km - 20%
 • dla usługi przewidzianej na 24h i więcej: do 100 km - 0%, do 200 km - 10%, do 350 km -15%, do 400 km - 20%
Pokaż więcej

Przedstaw nam swoją sprawę i oczekuj skutecznych rozwiązań

Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach: świadczenia usług, reklamy, statystyk. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia.