Niegospodarność i defraudacje Zarządu Spółki

Niegospodarność i defraudacje Zarządu Spółki

Niegospodarność i defraudacje Członków Zarządu to powszechny problem, z którym borykają się Udziałowcy, Rada Nadzorcza oraz włodarze spółek samorządowych.

Z niegospodarnością mamy do czynienia wówczas, kiedy przed podjęciem ważnych decyzji np. o realizacji zamówienia, osoby decyzyjne nie zweryfikują rzeczywistych potrzeb Spółki i konieczności zawarcia umowy, jak również nie przeprowadzą ani nie zlecą analizy rynku w powyższym zakresie. Nie zweryfikują także wiarygodności wykonawcy zlecenia, w tym jego doświadczenia oraz możliwości realizacji umowy. Wówczas wskutek zaniedbań dochodzi do zawarcia ekonomicznie nieuzasadnionych umów, co ostatecznie doprowadza do wyrządzenia szkód majątkowych w mieniu spółki. Podobnie rzecz się ma, kiedy Zarząd dokonuje nieuzasadnionych zakupów majątku i środków trwałych. Innym aspektem wpływającym na generowanie nieuzasadnionych kosztów, jest utrzymywanie zbędnych etatów lub tworzenie ich w celu obsadzenia przez znajomych lub rodzinę, jak również zatrudniania pracowników bez odpowiednich kwalifikacji.

Z defraudacją mamy do czynienia w sytuacjach, kiedy Członkowie Zarządu wyprowadzają pieniądze na zewnątrz Spółki poprzez fikcyjne umowy lub zlecają realizację usług / kontraktów „zaprzyjaźnionym” podmiotom, z których bezpośrednio lub pośrednio, oni lub osoby spowinowacone, czerpią korzyści materialne. Do celowych działań defraudacyjnych należy również proces „ustawiania przetargów”, jak również zakup majątku i środków trwałych, nastawiony na korzyści materialne obu lub jednej ze stron transakcji. W wyniku takich działań przestępczych zostaje uszczuplony majątek Spółki.

W związku z powyższym możemy mieć do czynienia:

 • z brakiem wiedzy w zakresie zdarzeń niegospodarności i defraudacji wynikającym z niedostatecznej kontroli i weryfikacji Członków Zarządu oraz ich kluczowych decyzji
 • w przypadku podejrzeń o niegospodarność lub defraudację z brakiem wiarygodnych dowodów (niezbędnych do przeprowadzenia postępowania procesowego).

Jako doświadczeni detektywi, a także osoby zajmujące latami stanowiska zarządcze w firmach nie tylko sektora prywatnego, w dyskretny sposób zbierzemy wiarygodny materiał dowodowy:

 • ustalimy czy i gdzie dochodzi do nieprawidłowości
 • sprawdzimy podpisywane umowy, kontrakty, zlecenia oraz okoliczności w jakich były zawierane
 •  zweryfikujemy proces zakupu majątku, środków trwałych i usług
 • sprawdzimy poprawność ogłaszanych i przeprowadzanych przetargów (więcej szczegółów w usłudze >>> Wywiad w sprawie przetargów)
 • ustalimy powiązania osobowe i biznesowe Członków Zarządu lub osób decyzyjnych z firmami i kooperantami, z którymi rozlicza się Spółka
 • przeprowadzimy analizę finansową i prawną decyzji podejmowanych przez menedżerów oraz podpisywanych przez nich dokumentów
 • ocenimy i porównamy zakres współpracy ze strategicznymi Klientami – czy nadal obsługiwani są w pełnym zakresie przez Spółkę, czy przez inny już podmiot „podstawiony” przez Członka Zarządu
 • jako doświadczeni ekonomiści przeanalizujemy szczegółowo wydatki i koszty Spółki pod kątem ewentualnych nadużyć Członków Zarządu
 • w przypadku wykrycia zdarzeń realizowanych przez Członków Zarządu na szkodę Spółki pomożemy ograniczyć skutki takiego działania i wyciągnąć konsekwencje formalno-prawne.

Wstępna konsultacja

250 zł netto*

Szacowany
czas

30 godzin

Orientacyjna cena

4500 zł netto*

Specjalistyczny sprzęt

Koszty opcjonalne

* w przypadku skorzystania z usługi konsultacja zostaje wliczona w cenę zlecenia

Dodatkowe usługi

Katarzyna Maśko – Radca Prawny

Katarzyna Maśko Radca Prawny (sprawy gospodarcze) Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w zakresie doradztwa prawnego i postępowań sądowych w ramach indywidualnej kancelarii radcy prawnego. W pracy zawodowej realizuje zasadę uczciwości wobec...

Marek Bryling – informatyka śledcza, cyberprzestępczość

Marek Bryling Specjalista informatyki śledczej (cyberprzestępczość) Doświadczony Specjalista Cybersecurity, architekt systemów, lider techniczny i programista. W branży posiada ponad 26 lat doświadczenia. Głównie w rozwiązaniach backendowych, systemach rozproszonych. Współtwórca...

Przedstaw nam swoją sprawę i oczekuj skutecznych rozwiązań

Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach: świadczenia usług, reklamy, statystyk. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia.