Oszustwa i wyłudzenia ubezpieczeniowe

Oferta przeznaczona dla towarzystw ubezpieczeniowych

Działania prowadzimy na podstawie pełnomocnictwa na zasadzie prawa ubezpieczeniowego. Możemy wówczas mieć wgląd do akt policyjnych lub sądowych.  W swojej pracy korzystamy z doświadczenia wyniesionego z działań prowadzonych w wielu sprawach. Wspiera nas zespół radców prawnych oraz pracownicy na terenie całego kraju. Dzięki temu działamy skutecznie i terminowo. Mamy możliwość przesyłania danych drogą elektroniczną lub bezpośredniego połączenia z bazą kontrahenta.

Usługi Biura Detektonica w wykrywaniu oszustw ubezpieczeniowych

Biuro legitymuje się wieloletnim doświadczeniem w wykrywaniu oszustw i wyłudzeń ubezpieczeniowych. Jesteśmy w stanie określić czy zgłoszony wypadek to próba wyłudzenia, czy zdarzenie rzeczywiste. Naszą ofertę kierujemy głównie do firm ubezpieczeniowych, pracodawców lub osób pokrzywdzonych tym procederem. Nie wszystkie metody naszej pracy możemy ujawnić. Nasi pracownicy zajmujący się oszustwami ubezpieczeniowymi to m.in. detektywi z doświadczeniem ekonomicznym oraz ubezpieczeniowym i audytorzy, którzy doskonale znają badaną problematykę.

Podstawowe kierunki naszych działań to:

 • badanie tła zdarzenia i identyfikacja podejrzanych symptomów, niestandardowych zachowań  itp.
 • identyfikacja ukrytych relacji pomiędzy uczestnikami zdarzenia i określonych wzorców postępowań  na każdym etapie procesu roszczeniowego
 • wykrywanie nieprawidłowych działań i zachowań klientów firm ubezpieczeniowych i pracowników (np. wskazujących na niestosowanie się do przepisów, zasad bezpieczeństwa, postawy ryzykanckie itp.)
 • gromadzenie i dokumentowanie dowodów, które mogłyby mieć wartość procesową.

Nasze metody pracy to m.in.:

 • obserwacja
 • analiza zawartości komputerów klientów, pracowników (lub innych osób zaangażowanych w proceder)
 • badanie zgromadzonej dokumentacji
 • rozmowy ze świadkami
 • monitorowanie przebiegu choroby poszkodowanego klienta
 • wykrywanie cyfrowych manipulacji przy zdjęciach dokumentujących szkody
 • identyfikowanie urządzeń (tablety, telefony, laptopy na podstawie powtarzających się adresów IP, z których zawierano umowy  – wykrywanie fałszywych tożsamości)
 • analiza tekstów
 • rozpoznawanie głosów

Pakiety świadczonych usług:

 • Czynności pomocnicze

Czynności te mogą polegać np. na dokonaniu fotokopii akt w sądzie, prokuraturze, policji, ustaleniu adresu korespondencyjnego poszkodowanego lub uczestnika zdarzenia, oględzinach miejsca zdarzenia i innych czynnościach podejmowanych na terenie kraju niezbędnych do procesu likwidacji szkody. Wszelkie kontakty z urzędami lub osobami przeprowadzamy, dbając o wizerunek kontrahenta.

 • Postępowania wyjaśniające

Kompleksowe działania, których celem jest ustalenie faktycznych okoliczności szkody. Obejmują one np. oględziny miejsca zdarzenia, wywiady z uczestnikami, sprawdzenie akt policyjnych lub innych, ustalenie szkodowości pojazdów (przy szkodach komunikacyjnych) i inne czynności niezbędne do likwidacji szkody. Zwykle działania są prowadzone we współpracy z likwidatorem tak, by w efekcie mógł on podjąć decyzję o sposobie likwidacji szkody. Postępowania te dedykowane są typowym szkodom komunikacyjnym i majątkowym.

 • Dochodzenia ubezpieczeniowe

Działania polegają na przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego oraz szczegółowego wywiadu w celu uzyskania informacji ważnych dla ustalenia przebiegu szkody. Szczegółowy wywiad o poszkodowanych podmiotach pozwala na ustalenie okoliczności powstania szkody. Przy zdarzeniach budzących wątpliwości pozwala to na podjęcie stosownych działań prawnych.

Dochodzenia są prowadzone w celu uzyskania informacji służących do składania wniosków dowodowych w procesach karnych lub uzyskania danych pozwalających złożyć zażalenia na działania organów ścigania.

Informacje ogólne – baza wiedzy

Kłamstwa na temat przebiegu wypadków drogowych, celowe powodowanie kolizji, fałszowanie dokumentacji medycznej czy symulowanie złego stanu zdrowia to klasyczne przypadki wyłudzeń na rynku ubezpieczeń. Wartość przestępczości ubezpieczeniowej w Polsce sięgnęła właśnie rekordowego poziomu. Firmy ubezpieczeniowe tracą rocznie miliony złotych. Stratami obarczają następnie wszystkich ubezpieczonych.

Nasze biuro detektywistyczne w wyniku przeprowadzonych dochodzeń, rozróżnia trzy typy przestępców ubezpieczeniowych:

 • sytuacyjni – dopuszczają się fraudów z powodu złej sytuacji materialnej
 • okazjonalni – wyłudzają odszkodowania często pod wpływem chwili, likwidując faktyczną szkodę
 • zawodowi – którzy działają często na masową skalę w ramach zorganizowanych grup przestępczych.

Z prawnego punktu widzenia mamy do czynienia z dwoma sytuacjami przestępczymi:

 • Wyłudzeniem – czyn z art. 286 k.k., tj. zachowanie sprawcy polegające na wprowadzeniu ubezpieczyciela w błąd lub wyzyskania błędu, co do okoliczności mającej wpływ na jego odpowiedzialność z umowy ubezpieczenia, podjęte w celu uzyskania korzyści majątkowej, jeżeli nastąpiła wypłata świadczenia.
 • Usiłowaniem wyłudzenia – czyn z art. 13 k.k. w zw. z art. 286 k.k., tj. zachowanie sprawcy polegające na wprowadzeniu ubezpieczyciela w błąd lub wyzyskania błędu, co do okoliczności mającej wpływ na jego odpowiedzialność z umowy ubezpieczenia, podjęte w celu uzyskania korzyści majątkowej, jeżeli nie nastąpiła wypłata świadczenia. 

Skala zjawiska w Polsce w 2018 roku (według Polskiej Izby Ubezpieczeń)

W 2018 r. wykryto ponad 11,1 tys. przypadków wyłudzeń odszkodowań. Zdecydowaną większość przypadków udaje się wykryć już na etapie usiłowania popełnienia przestępstwa.


Źródło: opracowanie własne Bankier.pl na podstawie raportu Polskiej Izby Ubezpieczeń

Większość przestępstw dotyczy ubezpieczeń majątkowych, których średnia wartość wyłudzenia to ok. 19 tys. zł.


Źródło: opracowanie własne Bankier.pl na podstawie raportu Polskiej Izby Ubezpieczeń

W grupie ubezpieczeń majątkowych najczęściej przestępstwa dotyczą polis komunikacyjnych.


Źródło: opracowanie własne Bankier.pl na podstawie raportu Polskiej Izby Ubezpieczeń

Przeciętna wartość wyłudzenia w ubezpieczeniach na życie to ok. 20 tys. zł. Najczęstsze przestępstwa związane są z wyłudzeniem świadczenia za śmierć ubezpieczonego. W 2018 r. często wykrywano także przestępstwa związane z poważnymi zachorowaniami i leczeniem szpitalnym.


Źródło: opracowanie własne Bankier.pl na podstawie raportu Polskiej Izby Ubezpieczeń


Źródło: opracowanie własne Bankier.pl na podstawie raportu Polskiej Izby Ubezpieczeń

Najpopularniejsze metody oszustw ubezpieczeniowych

Ubezpieczenia komunikacyjne: 

 • celowe stłuczki (crash for cash)
 • zgłaszanie tych samych uszkodzeń w różnych zakładach ubezpieczeń
 • rzekome kradzieże samochodów
 • podawanie fałszywych danych przy zawieraniu umów OC i  ubezpieczeniu dobrowolnym
 • wynajem pojazdu zastępczego (zderzanie starych pojazdów wysokiej klasy celem generowania kosztów wynajmu pojazdu zastępczego, sztuczne przedłużanie technologicznego czasu naprawy).

Szkody osobowe, NNW: 

 • pozorowanie trudnych do udowodnienia urazów, trauma powypadkowa
 • zgłaszanie fikcyjnych szkód związanych z zaniedbanym chodnikiem przed nieruchomością, bądź nawierzchnią lub schodami ruchomymi w centrum handlowym
 • wykorzystywanie kancelarii odszkodowawczych 
 • roszczenia dotyczące utraconych dochodów na podstawie fałszywych dokumentów
 • roszczenia od zawodników sportowych za uszczerbki na zdrowiu, powstałe podczas zawodów z podawaniem nieprawdziwych okoliczności.

Ubezpieczenia mieszkań, szkody majątkowe: 

 • umyślne podpalenie
 • zawarcie ubezpieczenia po wystąpieniu szkody 
 • zgłaszanie uszkodzeń mienia, które nie jest związane z przedmiotową szkodą lub celowe powiększanie szkody
 • sfingowane uszkodzenie sprzętu elektronicznego stanowiącego stały element budynku wskutek przepięcia
 • zawyżanie wysokości szkód pożarowych i naprawy uszkodzonego mienia.

Ubezpieczenia turystyczne: 

 • utracony bagaż
 • fałszerstwo dokumentów dotyczących: przedmiotu ubezpieczenia, domniemanego zdarzenia, z wykorzystaniem tzw. kradzieży tożsamości. Osoba o nieustalonej tożsamości wykorzystuje dane innej osoby i zawiera ubezpieczenie o wysokiej wartości od kosztów rezygnacji z nieistniejącej imprezy turystycznej w zagranicznym biurze podróży. Następnie zgłasza roszczenie z tytułu rezygnacji z powodów zdrowotnych, przedkładając do ubezpieczyciela fałszywe dokumenty w postaci: umowy uczestnictwa, dowodów zapłaty za wycieczkę, dokumentacji medycznej uzasadniającej rezygnację.

Cena usługi ustalana jest indywidualnie w zależności od konkretnego przypadku.

Wstępna konsultacja

250 zł netto*

Szacowany
czas

8 godzin

Orientacyjna cena

1200 zł netto*

Specjalistyczny sprzęt

Koszty opcjonalne

* w przypadku skorzystania z usługi konsultacja zostaje wliczona w cenę zlecenia

Dodatkowe usługi

Marek Bryling – informatyka śledcza, cyberprzestępczość

Marek Bryling Specjalista informatyki śledczej (cyberprzestępczość) Doświadczony Specjalista Cybersecurity, architekt systemów, lider techniczny i programista. W branży posiada ponad 23 lata doświadczenia. Głównie w rozwiązaniach backendowych, systemach rozproszonych ....

Katarzyna Maśko – Radca Prawny

Katarzyna Maśko Radca Prawny (sprawy gospodarcze) Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w zakresie doradztwa prawnego i postępowań sądowych w ramach indywidualnej kancelarii radcy prawnego. W pracy zawodowej realizuje zasadę uczciwości wobec...

Przedstaw nam swoją sprawę i oczekuj skutecznych rozwiązań

Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach: świadczenia usług, reklamy, statystyk. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia.